Seminar Duboki Peat u Beogradu

Seminar Duboki Peat u Beogradu

Šta je Duboki Peat?

Duboki Peat je psihološka metoda koja podrazumeva izdvajanje nesvesnih sadržaja koji opterećuju svest i svakodnevno funkcionisanje. Nesvesni sadržaji se mogu sastojati iz slika, emocija, misli i telesnih senzacija koje se prožimaju. Osvešćivanjem nesvesnih sadržaja omogućavamo njihovo neutralisanje i integraciju i samim tim osoba se oslobađa tereta i lošeg sadržaja u mislima. Seminar Duboki Peat, koji će se održati 22 i 23.februara od 11-17h u Beogradu, omogućava da u potpunosti savladate ovu efikasnu metodu i da je samostalno primenjujete.

Metoda Duboki Peat omogućava veoma duboko ulaženje u podsvest i oslobađanje vrlo dubokih, davnih emotivnih naboja, trauma, neprijatnih sećanja ili telesnih senzacija. Metoda omogućava duboko zaranjanje u svest, prolazi kroz razna prošla životna iskustva i dolazi do dubljih nivoa svesti. Tu se pojavljuju apstraktne ideje koje nazivamo polaritetima i koji uzrokuju brojne psihološke probleme.

Pogledajte Video sa najavom seminara Duboki Peat!

Polariteti i njihovo integrisanje

Metoda Duboki Peat polazi od ljudske predstave (shvatanja) dešavanja u životu kroz suprotnosti, dualnosti. Na primer, zdravlje shvatamo kroz iskustvo svoje ili tuđe bolesti. Polariteti nisu nužno suprotnosti već mogu imati vrlo subjektivan sadržaj: ljubav – sloboda ili znanje – ignorisanje. Ipak, često se radi i doslovnim antipodima kao što su svetlost – tama  ili emocije – razum. Svaka osoba ima mnoštvo polariteta. Oni  mogu da dovedu do brojnih psiholoških problema jer pod dejstvom određenih događaja (okidača) poprimaju oblik mentalne klackalice.

Svakodnevni život obiluje primerima ovakvih mentalnih klackalica. Sa idejom o započinjanju novog posla osoba ima veliki entuzijazam, ali nakon izvesnog vremena, kada počne da radi, entuzijazam splasne. To naravno uzrokuje stres i/ili anksioznost jer osoba ne može da realizuje svoje ciljeve. Zatim, osoba željna ljubavi mašta o postojanju voljenog bića, ali kada ostvari vezu sloboda dobija sve veći značaj. Tada osoba nesvesno kvari vezu priželjkujući njen kraj i oslobađanje. Uklanjanje podsvesnog polariteta ljubav – sloboda omogućava osobi da ostvari kvalitetnu vezu koja će trajati. Ujedno tada nestaju stres i anksioznost nastali pod dejstvom polariteta.

Integracijom polariteta dolazimo do percepcije nepodeljenog sveta, odnosno dešavanja, što doprinosi psihološkoj stabilnosti. Osobe oslobođenje dualnosti u percepciji događaja imaju mogućnosti za dalji duhovni razvoj, tj. za stanje jednosti.

Tokom primene metode Dubokog Peata se ne ide u širinu i osoba se ne može izgubiti u navođenju detalja. Zapravo se suočavanje sa pojedinačnim polaritetima i iskustvima dešava vrlo kratko, na par sekundi koliko je dovoljno da ih osoba jasno uoči. Sam proces omogućava da se otkrije šta stoji iza primarnog problema koji je osoba navela. Nekada se iza besa pojavljuje tuga ili iza tuge osećaj nesigurnosti.

Šta se postiže primenom metode Duboki Peat?

Nakon integracije polariteta osoba prestaje da se kreće pod pritiskom nesvesnog, već je u stanju da sa lakoćom i potpuno svesno odlučuje o svom životu. Osoba se odmah oseća dobro, nezavisno i smireno, te joj nije potreban psihološki savetnik da bi nesmetano funkcionisala. Oseća se spokojno, mirno i funkcionalno.

Metoda Duboki Peat se efikasno primenjuje kod:

 • Rešavanja emocionalnih problema
 • Neutralisanja negativnih misli
 • Rešavanja nagomilanog stresa
 • Dugotrajne anksioznosti
 • Popravljanja međuljudskih odnosa
 • Povećanja sposobnosti realizovanja ličnih ciljeva
 • Ubrzanja spiritualne evolucije

Kome je namenjen seminar Duboki Peat?

Seminar Duboki Peat je namenjen osobama koje imaju imaju psihološke probleme koji ih koče, koje osećaju veliki emotivni naboj, anksioznost, stres i strah. Zapravo, svim osobama koje žele da nauče da samostalno ovladaju metodom Dubokog Peata kako bi mogli da unaprede kvalitet svog života.

Metoda Duboki Peat je od koristi psihološkim savetnicima i life coach-ima koji žele da obogate svoju praksu vrlo efikasnom metodom.

Šta sve obuhvata seminar?

Seminar Duboki Peat vode Zorica Zarić sertifikovani trener i Nebojša Nedić sertifikovan procesor Dubokog Peata. Seminar traje dva dana i obuhvata:

 1. Teorijsku postavku na kojoj se zasniva metoda Dubokog Peata koju je razvio psihijatar Živorad Mihajlović Slavinski
 2. Detaljno predstavljanje metode Dubokog Peata
 3. Predstavljanje DP2 metode
 4. Praktican rad
 5. Uvežbavanje

Šta se dobija učestvovanjem na dvodnevnom seminaru Dubokog PEAT-a?

 • Naučićete da upotrebljavate Duboki PEAT i DP2 metode
 • Eliminisaćete mnoštvo svojih problema i integrisati dosta polariteta uključujući i Praiskonske Polaritete
 • Naučićete solo procesovanje Dubokim PEAT-om i DP2 metodama radi eliminacije vlastitih problema
 • Naučićete da vodite klijente kroz Duboki PEAT i DP2 metode radi uklanjanja klijentovih problema i integracije polariteta

Bonus mentorska radionica

Kako nam je želja da polaznici sa seminara o Dubokom Peatu izađu potpuno spremni za rad, odlučili smo da im poklonimo besplatnu mentorsku radionicu, iako to nije bila praksa ni na jednom dosadašnjem seminaru.

Mentorska radionica se održava dve nedelje nakon seminara i namenjena je utvrđivanju tehnika Dubokog Peata. Radionica traje između dva i tri sata, u zavisnosti od broja polaznika i omogućava da se ponovo prođu sve faze rada po metodu Dubokog Peata. Praktično, sa svim polaznicima se radi seansa jedan na jedan. Tom prilikom polaznici mogu da postave pitanja kojih se nisu setili tokom seminara, dakle kad im se gradivo već “sleglo”. Mentorska radionica omogućava da polaznici seminara Dubokog Peata u potpunosti savladaju ovu metodu.

Prijavite se na vreme jer je broj polaznika ograničen!

Prijave se vrše putem:

 • mejla: peat.integraprotokol@gmail.com
 • telefona: Zorica 064 1109444 i Nebojsa 063 309359

Datum i vreme:22 i 23.februar 2020.god.

Mesto:Beograd, Banovo Brdo

Cena:150 eura

Spread the love

Add Your Comment