Mesec: decembar 2021.

Psihološki izazovi u poslu u 2022. godini

By: admin
decembar 26, 2021
Nije novost da epidemije predstavljaju izrazito stresogene situacije, ali pandemija Covida 19 je do sada najveći broj ljudi izmestila iz stabilne i predvidive svakodnevice. Bez obzira da li imate strah...

Kako smanjiti konflikte na poslu?

By: admin
decembar 20, 2021
Sukobi na poslu su jedan od najčešćih problema u radnoj sredini koji se „nose kući“ i odražavaju se na sveukupno funkcionisanje pojedinca. Većina konflikata na poslu su bezazleni i ne...