SATORI PROTOKOL

SATORI PROTOKOL

Šta je SATORI PROTOKOL?

Satori Protokol je duhovna metoda koja omogućava direktno iskustvo istine ili prosvetljenje (nirvana, satori, samadi, tao). Cilj je da se dostigne čista svest, odnosno svest o tome šta mi zaista jesmo ispod svih nesvesnih identiteta, kao i potisnutih misli i emocija. Direktno iskustvo istine se opisuje kao iskustvo jednosti. Ovaj način rada može da počne od određenih emocionalnih problema, a završava znatno dublje, iskustvom istine. 

Koreni Satori Protokola su sešini (praksa intenzivne meditacije) nastali u okviru tradicije Zen budizma. Na Zapadu je šezdesetih godina nastala sinteza praksi iz Zen budizma i pojedinih zapadnih metoda koje su pružale mogućnost doživljaja direktnog iskustva istine u nekom manjem procentu. Te prakse su patile od brojnih nesavršensti i preobimnog znanja i filozofije koje je predstavljalo opterećenje za praktikante. 

Satori Protokol ima svoje preteče u brojnim duhovnim disciplinama, ali danas nije potrebno njihovo poznavanje. Metodu je godinama razvijao i usavršavao čuveni trener trenera spiritualne tehnologije Vladimir Stojaković. Obuku obavlja Zorica Zarić, licencirani trener Satori protokola.

Osnovne osobine Satori Protokola:

 • Metoda nije naporna za sprovođenje
 • Efikasna je u oko 90% slučajeva
 • Jednostavno se izvodi
 • Nema teorije koju treba savladati
 • Metoda je pogodna za savladavanje negativnih emocija i
 • Metoda nije skupa za primenu
 • Metoda nije vezana za verovanje
 • Direktno je usmerena na prosvetljenje
 • Praktičar je potpuno nezavistan od trenera (učitelja)
 • Metoda je zgodna za samostalnu primenu
 • Nije potrebno menjati svakodnevicu
 • Omogućava integraciju duhovnog razvoja i svakodnevice

Kome je namenjena metoda?

Satori Protokol je namenjen pre svega osobama koje su zainteresovane za duhovni razvoj i žele da rade na sebi na jedan dublji način. Nije u pitanju klasična antistres metoda već metoda koja zahteva interesovanje za osvešćivanje dubokih ličnih istina. 

Ova duhovna metoda je namenjena osobama koje termin rad na sebi ne doživljavaju prizemno kao rad na fizičkom izgledu ili polaganju ispita za dobijanje različitih sertifikata. 

Praktikovanje Satori Protokola neće imati mesto u vašem CV-u, ali će na jedan vrlo sofisticiran način unaprediti vaš život. 

Namenjen je osobama koje su spremne da krenu na put duhovnog istraživanja bez želje za beneficijama u spoljašnjem svetu i materijalizacijom bilo koje vrste. 

Šta se dobija primenom Satori Protokola?

Ukratko, čestom primenom Satori Protokola ubrzava se spiritualna evolucija čoveka. Čestim doživljajem prosvetljenja približavamo se stanju trajnog prosvetljenja. Čovek postaje sa sobom „na ti“ u pravom smislu reči. Upoznaje svoje dubine, svoje slabosti i ograničenja koja izviru iz karaktera, ali svakodnevnih navika. 

Satori Protokol se primenjuje na individualnim seansama i u sklopu psihološkog savetovanja uživo ili online. 

Kada se jednom nauči metoda Satori Protokol može da se primenjuje neograničeno i svakodnevno. 

Satori Protokol je pogodan za integrisano rešavanje emocionalnih problema, smirenje i prevazilaženje sopstvenih slabosti.

Spread the love