DP4 Metod

DP4 Metod

Šta je DP4 metod?

DP4 metod je osmislio čuveni psiholog i terapeut Živorad Mihajlović Slavinski uočvajući doslednosti u ljudskom ponašanju kroz svoju bogatu karijeru. DP4 metod predstavlja varijaciju Dubokog Peata i dopunjuje ga u izvesnoj meri kao njegov četvrti nivo. Njegova osnovna vrednost je stvaranje celovitosti ličnosti, odnosno integracija svih delova ličnosti. Ova metoda je deo sistema Spiritualne Tehnologije, koju je osmislio Slavinski, a naziva se i spiritualno inžinjerstvo. 

Polazi se od toga da je sav naš nesvesni sadržaj sastavljen od slika, misli, emocija i telesnih senzacija. Ova četiri elementa se koriste za razmatranje psiholoških sadržaja i eliminaciju negativnog naboja vezanog za pojedinačne događaje. Takođe, metoda se može koristiti i za lični razvoj i promene koje su mnogo šire od pojedinačnog događaja. 

Kome je namenjena ova metoda?

Radi se o psihološkoj metodi koja ima veoma veliku širinu primene i odličnu efikasnost. 

DP4 metod se koristi kod problema kao što su:

  • Fobije
  • Strahovi
  • Nelagodnost pred novim ljudima
  • Problem slobodnog izražavanja sopstvenog mišljenja
  • Nemogućnost da se završe započete aktivnosti
  • Odlaganje poslova i odustajanje od ciljeva
  • Preterana stidljivost
  • Impulsivnost

Ova metoda ima veliki značaj za razvijanje željenih osobina koje osoba u razgovoru sa psihološkim savetnikom zaključi da joj nedostaju. Osoba može da razvija na primer strpljenje ili smirenost u kritičnim situacijama kako bi u budućnosti izbegla probleme sa drugim ljudima.

Kako se sprovodi DP4 metod?

Primena DP4 metode obično kreće od najdramatičnijeg trenutka nekog događaja koji uznemirava klijenta. To su događaji koji su najautentičniji u iskustvu klijenta jer nose sa sobom veliki emotivni naboj i najčešće pomešane emocije. Dakle, jedan trenutak koji je izabran iz celokupnog iskustva osobe. To je sećanje na nepriajatan, traumatičan događaj, uz koji se vraćaju i intenzivne negativne emocije koje je osoba imala. Emocije su tada najčešće pomešane, kao slike koje su ostale u sećanju, ali i misli koje su za to vezane. 

Najpre se izdvajaju elementi izabranog događaja i elementi situacije “ovde i sada”, što predstavlja suprotnost traumatičnoj situaciji. Prelazi se iz jedne u drugu tačku dok svi pomenuti elementi ne nestanu u svesti osobe. Tako se navedeni elementi integrišu i prazni se negativan emotivni naboj. 

Primenom metode se od početne konfuzije dolazi do razčišćavanja sa mislima i emocijama vezanim za događaj. Osoba postaje mirnija, staloženija i misli daleko jasnije iz različitih perspektiva. 

Tokom sprovođenja ove metode klijent prateći uputstva psihološkog savetnika sa dva prsta pritiska dve tačke (tzv. uvidne tačke) na licu. Te dve tačke se nalaze između korena nosa i obrve, a pritiskaju se naizmenično. U psihološkom smislu pritisak na dve tačke predstavlja integraciju polariteta koji su prisutni kod osobe, ali su na nesvesnom nivou. Nakon sprovođenja DP4 metode dolazi do integracije ta dva polariteta. 

Ovom metodom se može raditi i na različitim identitetima koje svako od nas preuzima tokom života, a da pritom nisu uvek funkcionalni. 

U odnosu na Duboki Peat, DP4 metoda omogućava sasvim svestan rad na neutralizaciji polariteta u mišljenju. Ipak, ovom metodom se ne mogu integrisati lični kodovi, te se ona koristi u kombinaciji sa drugim metodama.

Naučite da primenjujete DP4 metod

DP4 metod može da se nauči putem individualnih ili grupnih seminara. Individualni DP4 seminari se znatno češće održavaju i imaju izvesnu prednost u savladavanju ove metode. DP4 seminar može da se održava uživo ili online, a efikasnost je podjednaka. Za više informacija o DP4 seminaru pratite stranicu SEMINARI ili pozovite telefon: 064/110 9 444.

Spread the love