Video

Video

Vladimir Stojaković Intervju: Šta je Satori Protokol?

PEAT: Do promena uz postavljanje ciljeva

Žena, konflikti na poslu i PEAT

Kako poslovna žena da nađe vreme za sebe

PEAT: Mladima je ponekad potrebna psihološka podrška

PEAT: Suština Dubokog Peata je u otkrivanju polariteta - ličnih kodova

Duboki PEAT - U miru sa sobom - integracija polariteta

PEAT: Kako postaviti ciljeve uz Duboki Peat?

PEAT: Kada potražiti pomoć stručnjaka?

PEAT: Kako možemo uz pomoć Peata da prepoznamo konfliktni odnos i komunikaciju?

Duboki PEAT - Eliminacija negativnog emotivnog naboja

PEAT: Ciljevi i unutrašnje blokade

Depresivna stanja kod mladih i Duboki Peat

Spread the love