Aspektika

Aspektika

Šta je Aspektika?

Aspektika je metoda duhovnog i ličnog razvoja koju je razvio čuveni psiholog Živorad Mihajlović Slavinski. Kako spada u holističke metode, Aspektika je interesantna, ali nije mistična kako se možda očekuje jer nije vezana za dogme. 

Ako želimo da slobodno ilustrujemo njenu suštinu, možemo reći da omogućava osobi koja je primenjuje vraćanje sebi “otcepljenih” delova ličnosti. Vrlo često nismo svesni da postoje i takvi delovi našeg bića. Primenjujući ovu metodu dolazimo do delova ličnosti sa kojimа imamo problem, a nismo želeli da ih prihvatimo iz nekog razloga. Sam razlog neprihvatanja i nije tako bitan za sprovođenje ove metode.

Aspektika nas na vrlo delikatan način povezuje sa sopstvenom prirodom i suštinom. Primenom se dolazi do shvatanja (dubokog razumevanja) da sve što postoji u prirodi gravitira ka Jednosti. Pri tome svesno gubimo loš stav prema sebi, sopstvenim slabostima i okolnostima u životu. Tako učimo da sebe što bolje ispoljavamo, kao celovito biće, bez dominacije crta karaktera koje ometaju funkcionisanje. Jedan od motoa Aspektike glasi: “naše slabosti su i naše najveće snage”.

Primenom Aspektike najpre se omogućava efikasno uklanjanje neprijatnih psiholoških stanja i negativnih reakcija kod čoveka. Zatim se, kroz duži rad i duhovno usmerenje postiže i primetan duhovni razvoj. 

Sam Slavinski je Aspektiku smatrao najvećim čudom među spiritualnim metodama zbog njene velike efikasnosti i brzine. Naglašava da se radi o transformacijskom procesu i tzv. „spiritualnoj tehnologiji“ koja koristi naše probleme kao vrata do „istinskog bića“. 

Kao metoda, potpuno je predvidiva i omogućava procesoru lako vođenje klijenata. 

Šta se dobija primenom Aspektike?

Ukoliko se odlučite za primenu Aspektike iznenadiće vas brzi rezultati koji će vam život učiniti znatno lakšim i kvalitetnijim. 

Apektika vam omogućava: 

 • Prevazilaženje emocionalnih problema
 • Rešavanje problema strahova i fobija
 • Prevazilaženje autodestruktivnog ponašanja
 • Prevazilaženje lične nesigurnosti
 • Ubrzanu integraciju ličnosti
 • Razvijanje sposobnosti za viša stanja svesti
 • Izvlači pozitivno usmerenje čak i iz naših najgorih osobina ličnosti
 • Duhovni razvoj
 • Psihološko osnaživanje osobe 
 • Poboljšanje opšteg kvaliteta života
 • Direktan rad na donošenju važnih odluka
 • Neposredno i duboko razumevanje sopstvenih životnih uloga

Kome je namenjen metod Aspektike?

Aspektika je pogodna za primenu na seansama kod osoba koje su senzibilisane za intenzivan rad na sebi. Pre svega za rad sa psihološkim savetnikom na svojoj duhovnoj dimenziji. Osobe koje u dugom periodu imaju probleme sa strahovima, fobijama i frustracijama koje ih blokiraju, mogu da očekuju vidan pomak u kraćem periodu primene.  

Kako se izvodi?

Važno je napomenuti da ne postoje preduslovi za primenu Aspektike kod bilo koje osobe. Može da se primenjuje na seansama uživo ili online.  

U primeni Aspektike kreće se od specifičnog problema koji muči osobu u poslednje vreme ili u dužem periodu. Rešavanjem problema (iza kog se uglavnom krije negativan emotivni naboj) dolazimo do stanja mira i potpune svesnosti. Dužom primenom osoba se razvija u duhovnom smislu i prevazilazi svoje dotadašnja ograničenja koja poizilaze iz karaktera. 

Važno je napomenuti da ova metoda ne predstavlja nikakvu opasnost po osobu na kojoj se primenjuje na seansama ili prilikom samostalne primene. Aspektika nije vezana ni za jedan filozofski pravac ili religijsku dogmu. 

Osim što se primenjuje na seansama koje se sprovode tokom psihološkog savetovanja, Aspektiku je moguće naučiti za ličnu primenu na individualnim seminarima. Vesti o održavanju individualnih i grupnih seminara pratite na stranici SEMINARI. 

Zorica Zarić je dugogodišnji procesor Aspektke (kao i drugi spiritualnih metoda koje je razvio Slavinski) i licencirani trener za procesore.

Spread the love