INDIVIDUALNE SEANSE:

Za nove klijente tri vezane seanse, jednom nedeljno 14.000 rsd.

CENA pojedinačne seanse 6.000 rsd

 

INDIVIDUALNI  SEMINARI:

  Duboki Peat seminar za Procesora
  Trajanje: 6 sati, 3 dana, 2 sata na dan
  Duboki: Peat, DP2
  Cena: 250 EUR

                      Satori protokol seminar za Procesora
                       Trajanje: 6 sati, 3 dana, 2 sata na dan
                       Metode: Satori protokol
                       Cena: 250 EUR

  Integra Protokol seminar za Procesore
  Trajanje: 6 sati, 3 dana,  2sata na dan
  Metodi: Osnovni Metod, Standardni Metod, Napredni Metod, 
  Cena: 250 EUR

  DP4 seminar za Procesore
  Trajanje: 3 sata
  Metodi: DP4, Univerzalni Proces
  Cena: 120 EUR

  Aspektika seminar za Procesore
  Trajanje: 3 sata
  Metodi: Aspektika
  Cena: 120 EUR

  DP2 seminar za Procesore
  Trajanje: 3 sata
  Metodi: DP2, Univerzalni Proces
  Cena: 120 EUR

  Memento seminar za Procesore
  Trajanje: 6 sata, 3 dana, 2 sata na dan
  Metodi: Memento
  Cena: 250 EUR

 

Spread the love