DP2 Metod

DP2 Metod

Šta je DP2 metod?

DP2 metoda, uz Univerzalni proces, predstavlja metodu za samopomoć, ali i metodu ličnog i duhovnog razvoja. Metoda za samopomoć mogu da se primenjuju na seansama kod psihološkog savetnika, ali kao metoda kojom osoba samostalno rešava neke manje psihološke probleme. Njena primena ima za cilj, između ostalog, da integriše polaritete koji prirodno postoje u našoj svesti, ali nisu uvek funkcionalni. Tako se dolazi do stanja tzv. Jednosti, kao i da se osoba dobro oseća „u svojoj koži“.

Ovu metodu je osmislio čuveni psiholog i terapeut Živorad Mihajlović Slavinski kao jednu od pomoćnih, ali vrlo primenljivih metoda. Za operacionalizaciju raznih životnih problema koje neka osoba ima koriste se kao elementi: misli, emocije, slike i telesne senzacije. 

Primenom DP2 metode se može raditi na:

 • Negativnim iskustvima koje osoba ima i koje je opterećuju
 • Nefunkcionalnim verovanjima 
 • Emotivnim problemima
 • Postavljanju i ostvarivanju ciljeva
 • Osvešćivanju misli i emocija koje su vezane za probleme

Kome je namenjena ova metoda?

DP2 metoda je lagana za primenu i dobro se kombinuje sa drugim psihološkim metodama. Lako se uči i primenjuje bez prethodnog predznanja iz psihologije. Metoda je pogodna za primenu kod osoba koje su sklone da više misle, a manje osećaju jer ih ona upravo tera da se bave osećanjima.  

DP2 metoda je namenjena: 

 • Psihološkim savetnicima i lajf koučevima kao dopunska (brza) metoda u radu sa klijentima
 • HR ekspertima koji rade na razvijanju novih veština kadrova 
 • Logopedima i defektolozima
 • Pedagozima i psiholozima koji rade sa decom i mladima
 • Osobama koje rade sa velikim brojem ljudi, u velikim kolektivima poput banaka
 • Zainteresovanim osobama koje žele da samostalno rade na svom psihičkom i duhovnom razvoju
 • Osobama koje ne žele da trpe negativna stanja već žele da ih se brzo oslobode
 • Osobama koje žele da povećaju svoj kapacitet za definisanje i ostvarivanje ciljeva

Ne postoje preduslovi za primenu DP2 metode.

Kako se izvodi DP2 metod?

Tokom seanse na kojoj se primenjuje DP2 metod bavimo se određenim psihološkim problemom koji klijent želi da eliminiše. Psihološki savetnik vodi klijenta tako da on verbalizuje nesvesne sadržaje (osvešćuje ih) i konfrontira ih u isto vreme. Metoda se izvodi korak po korak i jasno je strukturisana. 

Najpre se definiše problem koji može biti vezan za unutrašnje ili spoljašnje događaje i okolnosti. Problemi su najčešće potisnute misli i emocije koje u praksi nazivamo nabojima. Zatim se prati sadržaj tako što se naizmenično navode određene misli i slike, a zatim emocije i telesne senzacije. 

Metoda se završava kada klijent više nema negativne emocije i misli, odnosno kada se u potpunosti isprazni negativan emotivni naboj. Na kraju se klijent vraća na početni problem koji je izneo i proverava da li ga i dalje oseća i/ili doživljava kao postojeći problem.

Tokom primene ove metode se neminovno javljaju i negativne emocije (osvešćuju se) i jako je bitno da im se klijent ne opire. Što se više emotivnih problema integriše klijent se bolje oseća. 

DP2 seminari

DP2 metoda se može lako usvojiti putem dvodnevnog seminara bez obzira da li osoba ima neko predznanje iz psihologije ili ne. Seminar DP2 metode se može održavati uživo, u prostorijama psihološkog savetnika ili online. U oba slučaja je efikasnost usvajanja metode podjednaka. 

Nakon završenog seminara polaznicima su na raspolaganju i jednočasovne online konsultacije. Tom prilikom se može proći ceo proces iznova sa procesorom i postaviti pitanja vezano za metodu koja su eventualno promakla tokom seminara. 

Po završetku seminara osoba je u potpunosti u stanju da vodi proces sa DP2 metodom na sebi i na drugim ljudima. 

DP2 seminar, kao i ostale seminare vodi licencirani trener Zorica Zarić. Za više informacija o održavanju seminara DP2 metode pratite stranicu SEMINARI.

Spread the love