Duboki Peat

Duboki Peat

Šta je Duboki Peat?

Duboki Peat je spiritualna metoda koju je razvio čuveni psiholog Živorad Mihajlović Slavinski, kao deo svoje Spiritualne Tehnologije.  

Glavna namena metode Duboki Peat je da integriše polaritete koji su prisutni duboko u ljudskom biću. Primenom ove metode gube se iz svesti polariteti koji zapravo i ne odražavaju stvarnost već predstavljaju iluziju. Osobe na kojima se primenjuje ili je primenjuju samostalno nakon završenog seminara, sa lakoćom ostvaruju unutrašnji mir i eliminišu čak i dugogodišnje probleme. 

Psihologija nesvesnog i zaglavljeni polariteti

Polariteti se javljaju tokom donošenja pojedinih odluka i figurativno predstavljaju stubove na koje se oslanjaju naša iskustva. To su parovi suprotnih značenja, odnosno ekstremi. Najdublji par polariteta se naziva ličnim kodom.

Iako su uobičajeni, vrlo često su uzrok nastanka unutrašnjeg konflikta. Kao primer može da posluži čest polaritet ljubav – sloboda. Osoba kod koje je on izražen ne ostvaruje vezu jer ne želi da izgubi slobodu, ali nije svesna da može da ima i jedno i drugo. Naše misli i emocije su uglavnom u bipolarnom odnosu (dobro i zlo, tuga i radost), ali ti polariteti nisu problem sve dok nisu zaglavljeni. 

Kada se integrišu polariteti osoba se oslobađa od nesvesnog sadržaja vezanog za oba polariteta. Tokom procesa primene Dubokog Peata otpušta se tenzija koja je nastala usled konflikta polariteta. Naročito je važna integracija ličnih kodova kojom se osoba vraća u stanje balansa. Osoba se na taj način vraća svojoj autentičnoj prirodi i znatno poboljšava kvalitet života. 

Kome je namenjena ova metoda?

Duboki Peat na jedinstven način eliminiše naše probleme koji nastaju kao stanja i/ili reakcije izazvane spoljašnjim ili unutrašnjim događajima i okolnostima. Na primer osoba se oseća nesigurno jer nema novca ili ima psihološki otpor da radi na svojim ciljevima. Primenom Dubokog Peata već kroz prvu seansu nestaju pojedini problemi koji narušavaju dobro funkcionisanje osobe. Tako ova metoda može da se koristi za realno podizanje kvaliteta života. 

Duboki Peat je namenjen osobama koje: 

 • Imaju izražene strahove, kao na primer strah od visine, strah od vožnje avionom
 • Imaju povremene napade panike
 • Osećaju nesigurnost u različitim situacijama
 • Osećaju tenzije i nelagodnost u prisustvu drugih ljudi
 • Imaju otpor kada treba da rade na svojim ciljevima
 • Osećaju iritiranost zbog fizičkih bolova
 • Imaju veliki negativni emotivni naboj koji ih ometa u svakodnevnom funkcionisanju
 • Žele da rade na sebi na jedan kvalitetan i sistematičan način
 • Osobama koje su dugo pod pritiskom na poslu i u svakodnevnom životu

Kako se izvodi?

Metoda Duboki Peat se izvodi na psihološkom savetovanju, a polazi se od problema koji klijent želi da reši. Proces koji vodi procesor (savetnik) je jasno strukturisan. Problemi se pretežno sastoje od potisnutih misli i emocija, koje tako stvaraju emotivni naboj. 

Najpre je potrebno definisati problem, a zatim je potrebno da se koncentriše na emocije koje oseća sada u vezi nekeg događaja/problema iz prošlosti. Potom se uz pomoć praćenja sadržaja svesti koji se iznosi ovom metodom, pronalaze i integrišu polariteti. To može biti putem stapanja i nestajanja. Ne možemo unapred znati koliko će sam proces trajati.

Seminar Duboki Peat

Seminari Dubokog Peata mogu biti individualni ili grupni, mada se znatno češće održavaju individualni. Održavaju se prema interesovanju polaznika, a mogu biti uživo i online. Obično traju dva dana. 

Seminar Duboki Peat omogućava polazniku da u potpunosti savlada ovu dragocenu metodu samopomoći i da svoj život samostalno poboljšava. Uz seminar se dobija sav potreban štampani materijal sa teorijom koja prati metodu. 

Nakon završenog seminara svim polaznicima su na raspolaganju jednočasovne online konsultacije nekoliko dana nakon završenog seminara. Na konsultacijama se, prema potrebama polaznika, ceo proces Duboki Peat može ponoviti na primeru. Takođe, mogu se postaviti i sva pitanja koja su tokom seminara promakla. 

Kome je namenjen seminar?

Seminar Duboki Peat je namenjen svim osobama koje su zainteresovane za kvalitetan rad na sebi. Posebno je od koristi: 

 • Psiholozima, koučevima i psihoterapeutima kao dodatna metoda
 • Pedagozima, defektolozima i drugim osobama koje rade sa mladima
 • HR specijalistima koji se bave razvojem kadrova
 • Studentima psihologije koji žele da odmah nakon fakulteta imaju veštine sa kojima mogu da rade
 • Lekarima i nutricionistima koji su orjentisani na holistički pristup lečenju pacijenata

Seminar vodi licencirani trener sa višegodišnjim iskustvom u edukacijama Zorica Zarić.Za više informacija o održavanju seminara Dubokog Peata pratite vesti na stranici SEMINARI ili pozovite telefonom: + 381 64 110 9 444.

Spread the love