Univerzalni proces

Univerzalni proces

Univerzalni proces je metoda koja se koristi za uočavanje i eliminisanje polariteta (suprotnosti) koji prirodno postoje u ljudskom umu. Na primer radost i tuga, dobro i loše, pri čemu nesvesno kretanje u mišljenju između ova dva polariteta izaziva emocionalne probleme. Neutralisanjem ovih polariteta dolazimo do smirenja, emocionalne stabilnosti i stanja balansa. Ova metoda je alternativa metodi Duboki Peat.

Kada se primenjuje metoda?

Univerzalni proces je još jedna od dopunskih metoda (kao što je slučaj sa DP2 i DP4) uz Duboki Peat i Integra Protokol. Univerzalni proces se primenjuje kod:

  • Integrisanja izabranih polariteta
  • Emocionalnih problema
  • Rešavanja trauma
  • Promena i definisanja ciljeva
  • Redefinisanja problematičnih verovanja

Kako se primenjuje metoda?

Univerzalni proces se primenjuje kod različitih negativnih psiholoških stanja i ima gotovo uvek odličan efekat, odnosno donosi rešenje u kraćem roku. Psihološki i drugi problemi izazvani su spoljnim i unutrašnjim faktorima.

Najpre je potrebno definisati problem zbog kog se klijent javlja, a onda se istražuje kako se oseća u vezi sa iznetim problemom. Obično je u pitanju negativan emocionalan naboj, odnosno mešavina pozitivnih i pretežno negativnih misli i emocija koje osobu sputavaju.

Negativan emocionalni naboj može biti toliko izražen da osoba ne može da funkcioniše na svakodnevnom nivou. Što duže traje negativan emocionalni naboj, sve je komplikovaniji i teži za rešavanje jer postaje deo svakodnevnih životnih obrazaca.

Osoba potom otkriva pojedinačnu situaciju koja je uvodi u negativna stanja koja želi da izbegne, a potom se izdvajaju polariteti koje neutrališemo. Na kraju procesa klijent više ne oseća polaritete i nema probleme izazvane negativnim emocionalnim nabojem.

Kome je namenjen Univerzalni proces?

Univerzalni proces spada u tzv. metode za poneti, tj. psihološke metode koje može da nauči svaka osoba da primenjuje na sebi i svojim bližnjima.

Lako se usvaja putem individualnih seminara na kojima se detaljno obrađuje metoda na primerima. Ova metoda se uglavnom uči uz druge psihološke metode za samopomoć.

Seminar drži Zorica Zarić, licencirani trener i dugogodišnji procesor, kao i psihološki savetnik.

Seminar Univerzalnog procesa je namenjen:

  • Osobama koje žele da unaprede život kroz samostalan rad na sebi
  • Psiholozima, koučevima i psihološkim savetnicima kao dodatna psihološka metoda
  • Pedagozima, logopedima i defektolozima kao pomoć u radu sa mladima
  • HR ekspertima kao pomoć u radu na usavršavanju kadrova i upravljanju talentima

Za više informacija o održavanju seminara iz psiholoških metoda pratite stranicu SEMINARI ili se informišite putem telefona: 064 110 9 444.

Spread the love