Strah od gubitka posla i kako ga prevazići

Strah od gubitka posla i kako ga prevazići

“Strah je dubok onoliko koliko mu to svest dozvoljava”. Japanska poslovica

Za strah od gubitka posla se može reći da je jedno od glavnih obeležja čoveka današnjice koji radi po korporacijama. Strah nastaje kao posledica neizvesnosti i nestabilnosti radnih mesta, uz vrlo često zahtevne i nehumane strategije ljudskih resursa i menadžementa.

Od zaposlenih, naročito u srednjem menadžmentu i izvršnim funkcijama, očekuje se da se maksimalno podrede kompanijskim ciljevima i kada su oni vrlo ambiciozni, čak nerealni. Očekuje se da radnik uspeh kompanije doživljava kao svoj iako se to ne odražava značajno na njegova primanja. Ovo poistovećivanje se nastoji postići kroz brojne zajedničke aktivnosti (team building, kokteli, zabave), ali i internu poštu. Ukoliko osoba ne prihvata u potpunosti nametnute vrednosti ili ne uspostavi dovoljno dobru komunikaciju sa nadređenima neminovno je da oseća stres, pa i strah od gubitka posla.

Gubitak posla – jedan od glavnih uzroka stresa

Skoro svaka osoba se bar jednom u životu našla u situaciji da ima opravdan ili ne strah od gubitka posla. Od ovog neprijatnog iskustva pošteđeni su samo oni koji imaju vrlo stabilne ugovore u institucijama koje ne menjaju zaposlene. Ima ih, naravno, ali većina ljudi i te kako zna šta je ova vrsta straha i koliko problema donosi.

Osoba koja se plaši gubitka posla može da ima nesigurno ponašanje, anksioznost, lošu koncentraciju, promene raspoloženja i osećaj dugotrajne zabrinutosti. Usled intenzivnog straha može da dođe do gubitka apetita i mršavljenja ili pak veoma pojačanog apetita (jede se iz nervoze).

Strah od gubitka posla može da se javlja povremeno, izazvano određenim događajem (tokom ili nakon sastanka) ili u naletima. Neke osobe imaju izražen strah svaki put kada komuniciraju sa nadređenima u poslu, čak i putem mejla. Kada strah od gubitka posla traje dugo mogu da se razviju anksioznost i depresija, ali i mnoge psihosomatske bolesti.

Strah parališe kreativne potencijale

Strah od gubitka posla parališe kreativnost i drastično smanjuje kapacitet rešavanja problema. Parališuća moć straha čak teži ka tome da se strah i obistini upravo zahvaljujući trenutno smanjenim sposobnostima, naročito onim što nazivamo soft skills. Sposobnost fine, nenasilne komunikacije i razložnog rešavanja problema omogućavaju da se sa nadređenima sedne za sto i nađe adekvatno rešenje kada naiđe krizna situacija.

Ipak, strah od gubitka posla ne podrazumeva samo postojanje krizne situacije, već se često radi o nesređenoj situaciji na poslu, lošoj komunikaciji sa kolegama i nadređenima. Ili prosto o ličnoj projekciji takve situacije, kada osoba “predoseća” loš ishod dogovora ili projekta na kom radi. Osoba predviđa i zamišlja loš scenario na poslovnim sastancima i u međuljudskim odnosima koje često doživljava kao nepravedne.

Da bi osoba prestala da se plaši gubitka posla najpre mora da se oslobodi sopstvenih uverenja i obrazaca razmišljanja koji joj donose teške misli vezane za posao. Ukoliko to ne može da izvede svojom voljom, samostalno, kao što je to najčešće slučaj, treba potražiti psihološku pomoć.

Izazovne situacije i kako ih prevazići

Izazovne situacije poput sadašnje epidemije korona virusa, udružene sa neizostavnim ekonomskim potresima, neminovno vode ka strahu od gubitka posla. Korona virus je za najveći broj firmi u svetu doneo izmene na tržištu i polju rada. Procenjuje se da se broj osoba koje će ovim povodom izgubiti radno mesto kreće oko 10%. To su naravno grube procene, zasnovane na trenutnoj statistici i nesigurnim ekonomskim predviđanjima. Stvarne promene zavise od svake pojedinačne firme.

U realnom životu svaka kompanija se bori za opstanak na svoj način i teži održanju produktivnosti. Da bi se to postiglo neophodne su i izmene u pristupu tržištu, palasmanu roba i usluga, kao i promene u radnoj sferi. Sve neophodne promene zahtevaju dodatnu energiju i kreativno rešenje u novim uslovima. Parališući strah od gubitka posla kod zaposlenih je samo jedan od koraka unazad koji ometa potrebnu transformaciju firme.

Psihološko savetovanja i strah od gubitka posla

Kada se osoba odluči da poboljša svoj život rešavanjem straha od gubitka posla, ujedno unapređuje i svoje kapacitete za rad. U saradnji sa psihološkim savetnikom osoba prolazi kroz kritične situacije na poslu i pronalazi prave uzroke nesigurnosti koji su doveli do pojave straha.

Zahvaljujući naprednim psihološkim tehnikama osoba se oslobađa negativnog emotivnog naboja koji je vezan za poslovno okruženje i oslobađa se straha. Nakon pojedinačne seanse osoba postaje mirna, spokojna i spremna da prihvati odgovornost za svoj život i rad. Kroz psihološko savetovanje se uspešno rešava pojava negativnih misli i osećanja prema pojedinačnim projektima u koje je osoba uključena.

Psihološki savetnik Zorica Zarić svoju praksu obavlja uspešno dugi niz godina, posebno u segmentu oslobađanja od strahova i anksioznosti. Psihološko savetovanje se uspešno obavlja i online putem Skajpa i Vibera.

Ukoliko imate pitanja u vezi psiholoških metoda koje se primenjuju ili u vezi strahova uopšte zakažite besplatne konsultacije na telefon: +381 64 110 9 444.

Spread the love

Add Your Comment