Prevara u partnerskim odnosima i kako je prevazići?

Prevara u partnerskim odnosima i kako je prevazići?

Zašto dolazi do prevare?

Prevara u partnerskim odnosima nije retkost, prema statistici koja je raspoloživa u Evropi, oko 40 posto bračnih parova se suoči sa nekim vidom prevare. Zvanično, muškarci su ti koji češće varaju svoje partnerke, kao što većina i očekuje da je slučaj.

Sama prevara, njeno shvatanje i „podnošljivost“ zavise pre svega od same ideje ljubavi, vernosti, pa i braka. Prevara ima bitno subjektivan karakter. Ipak u većini slučajeva, smatra se da je prevara seksualni odnos izvan braka (veze) i/ili postojanje duže ili kraće tajne seksualne i/ili emotivne veze.

Razlozi za prevaru partnera mogu biti razni i razlikuju se u nekoj meri kod muškaraca i žena. Najčešće se pominju kod oba pola nezadovoljstvo odnosom, hladnoća u odnosu, nerazumevanje, nepostojanje zajedničkih ciljeva, nedostatak intime i razočarenja. Muškarci češće pominju nedostatak seksualnih odnosa i fizičkog kontakta kao razlog za neverstvo, dok žene navode češće nedostatak topline, pažnje, pa i poštovanja.

Ono što bi sa psihološke strane mogli primetiti da prevara u partnerstvu često podrazumeva je nepostojanje jasnih granica među partnerima. Te granice su na dobrovoljnoj osnovi, a ipak su veoma značajne jer oblikuju odnose i očekivanja od emotivnog odnosa.

Sledeća važna stvar je da su osobe koje varaju često sa emocionalnim poremećajima, nedostatkom empatije ili čak sa poremećajima ličnosti. Neverstvo može biti i naučeni model ponašanja iz detinjstva kod osoba koje su dugi niz godina posmatrale neverstvo svojih roditelja koje nije „kažnjeno“ raspadom porodice.

Psihološke posledice prevare u partnerstvu

Osoba koja je prevarena u partnerskom odnosu se suočava sa mnoštvom teških emocija za koje u većini nije uopšte kriva. Navešćemo samo najčešće iako je ova tema vrlo kompleksna:

  • Osećaj izdaje
  • Obesmišljen partnerski odnos
  • Pad samopouzdanja
  • Nestajanje poverenja u partnera
  • Osećaj nedostatka fizičke privlačnosti
  • Osećaj ličnog gubitka
  • Frustracija
  • Anksioznost
  • Depresivno stanje

Pored navedenih problema, mogu se javiti i problemi sa decom koja su saznala za neverstvo jednog od roditelja, što znatno komplikuje situaciju.

Ispit za brak i porodicu

Može se primetiti i da je neverstvo u nekim sredinama čak i očekivano ponašanje u muškom društvu. Mnogi muškarci će za druge reći da je sasvim normalno da čovek ima ljubavnicu kada je uspešan i materijalno ostvaren jer je to nešto što čak ide uz imidž uspešnog čoveka. Iako je, reklo bi se, takvo mišljenje i prilično zatucano, a neretko su muškarci koji varaju u braku višestruko podržani iz svojih roditeljskih porodica, od kolega, prijatelja i rođaka.

Bez obzira na sredinu iz koje partneri dolaze, neverstvo je gotovo uvek ispit za brak i opstanak porodice. Iako se osobe koje varaju trude da to rade u tajnosti, održavanje tajnosti nije pod garancijom i sazna se bar u polovini slučajeva. Tajna je bušna posebno kod postojanja dugotrajnih paralelnih veza i u manjim sredinama gde se „svi znaju“.

Reakcija prevarene strane zavisi od njenog temperamenta, karaktera, vaspitanja, ali i od značaja partnerstva za nju lično. U nekim „potrošenim“ partnerstvima, kao što je slučaj sa parovima koji su zajedno zbog dece, reakcija može da izostane u potpunosti.

Najteže je ipak deci čijem porodičnom miru se bliži kraj kada jedan od roditelja otkrije neverstvo drugog. Deca, kao po pravilu, sve osećaju i uglavnom su na strani prevarenog roditelja.

Da li ima svetla u tunelu?

Sposobnost da se prevara prevaziđe je krajnje individualna. Neki parovi poseduju kapacitete da se sami izvuku iz dubioze u koju su upali prevarom. To su oni parovi koji imaju dobro izgrađene odnose i očuvanu dobru komunikaciju. Ipak, ponovno uspostavljanje poverenja ne ide lako. Trud je potreban sa obe strane i zahteva vreme. Vreme treba da pokaže da li je osoba koja je uhvaćena u prevari zaista spremna na promenu ponašanja. Mora da se dokaže na neki način.

Za neke veze i brakove, neverstvo znači definitivan kraj. Nije nužno reč o odnosima koji su i pre bili na klimavim nogama, već o ličnostima koje nisu sklone praštanju. Kada jednom nestane poverenje, nestaje i emotivni odnos kod ovih osoba, a ni interes zajedničke dece da žive u celovitoj porodici ne može da nadjača.

Psihološko savetovanje

Pravo je pitanje šta može da se učini konstruktivno kada se desi /otkrije prevara? Prevara u braku postaje noćna mora obično za obe strane. Da bi se prevazišli emotivni problemi potrebno je uložiti svesno veliki napor. Psihološko savetovanje je tada od velike pomoći obema stranama. Osoba koja je prevarena treba da prevaziđe obično čitav niz neprijatnih emocija koje je koče u normalnom funkcionisanju. Treba se osloboditi negativnog emotivnog naboja koji znatno narušava kvalitet života, a u tome vam može pomoći psihološki savetnik i metoda po imenu Duboki Peat.

Osoba koja je učinila prevaru obično mora da se nosi sa krivicom. Krivica je nekada toliko velika da osoba nesvesno kažnjava sebe u raznim životnim situacijama, smatrajući sebe neadekvatnom ili nedovoljno vrednom osobom. Potrebno je da se razvije svest o tome šta se prevarom postiže, odnosno ne postiže. A ne postiže se praktično ništa što se odnosi na stalnog partnera. Ne poboljšava se komunikacija sa njim već se pogoršava, ne prevazilazi se dosada u odnosu, ne dolazi se do većeg i trajnijeg emotivnog zadovoljstva.

Ukoliko imate pitanja u vezi prevazilaženja neverstva i psihološkog savetovanja pišite na mejl: zorica.zaric888@gmail.com.

Spread the love

Add Your Comment