Naučite tehnike samopomoći i rešite psihološke probleme!

Naučite tehnike samopomoći i rešite psihološke probleme!

Mnogi će danas reći da rade na sebi, ali nema jedinstvenog mišljenja o tome šta to zapravo predstavlja. Da li je to edukacija u smislu učenja jezika, plesa ili rad na unutrašnjosti, na psihičkoj strani? Ja zastupam ideju da je rad na sebi pre svega održavanje psihičke higijene, sazrevanje, povećavanje ličnog kapaciteta za nošenje sa životnim problemima i prevazilaženje psihološkog otpora koji najčešće koči lični napredak. S tim u vezi smatram da su psihološke tehnike samopomoći od velikog značaja.

Naime, rad na sebi podrazumeva i kontinuirano učenje, ali i samootkrivanje. Takođe i fini rad na neutralisanju slabosti koje nam zagorčavaju život. Ono što je vrlo važno, a retko se pominje, mnogo toga osoba može da uradi i samostalno, ukoliko poznaje odgovarajuće psihološke tehnike.

Da li je moguće sam se izboriti sa psihološkim problemima?

Psihološke tehnike samopomoći daleko su više poznate u svetu nego kod nas i zato smatram da treba što više pričati o njima. Najpre zato što je odlazak kod psihološkog savetnika mnogima nedostupan dugoročno finansijski ili neželjen iz privatnih razloga. Mnoge osobe prosto ne žele da svoje slabosti i probleme otkrivaju potpunom strancu na seansi. Ukoliko su u pitanju blaži psihološki problemi, osoba može sebi mnogo pomoći i samostalno. Takođe, tehnike samopomoći možete primeniti i na svojim bližnjima i pomoći im.

Kroz dugogodišnji rad uvidela sam da mnoge osobe koje su zainteresovane za kvalitetan rad na sebi imaju sposobnost da usvoje dve tehnike samopomoći. To su Univerzalna Proces i DP2 tehnika. Obe se primenjuju lagano i vrlo su efikasne, naročito u situacijama izloženosti stresu i jakom emotivnom naboju.

Šta se postiže psihološkim tehnikama samopomoći?

Kombinovanje ove dve tehnike samopomoći omogućava samostalnost u prevazilaženju nekih životnih problema. Na neki način čovek sam sebi postaje korektor (savetnik) za negativna psihološka stanja i figurativno svoj najbolji prijatelj. Na primer, za kratko vreme DP2 tehnika eliminiše negativan emotivni naboj i osoba dolazi do novih uvida i rešenja problema.

Univerzalna proces Peat tehnika

Bazira se na uočavanju i nestajanju polariteta koji prirodno postoje u našem mišljenju. Ova tehnika je pogodna da se reši neka problematična situacija i da se razjasne osećanja vezana za nju. Kroz proces dolazimo do stapanja negativnih i pozitivni osećanja koja su vezana za problem. Na kraju se osoba svesno oslobađa negativnih emocija vezanih za tu situaciju i postaje funkcionalnija u rešavaju problema.

DP2 tehnika – kako funkcioniše?

Metod je jednostavan za primenu. Sastoji se iz naizmeničnog smenjivanja misli i emocija vezanih za aktuelan problem koji želimo rešiti.

Najpre osoba mora da zamisli (oseti) u svesti svoj problem. Zatim je potrebno povezati emocije koje se javljaju sa trenutnim mislima. Uz pomoć psihološkog savetnika – edukatora osoba se tokom edukacije uči na primerima kako da prati povezivanje emocija i misli koje se tada javljaju u svesti.

Primena psihološke tehnike samopomoći se završava kada osoba koja koristi DP2 tehniku dobije uzastopno tri pozitivna odgovora. Tada se smiruje i obično konstatuje da se dobro oseća, da više nema napetosti, stresa ili negativnih osećanja. Nakon završene primene DP2 tehnike osoba obično konstatuje da je njen prvobitni problem nestao.

Kome su namenjene psihološke tehnike samopomoći?

  • Osobama koje su pod stalnim stresom na poslu
  • Svima koji osećaju napetost, stres ili anksioznost u kraćem ili dužem vremenskom periodu
  • Roditeljima koji imaju probleme u odnosu sa decom
  • Osobama koje su pred razvodom ili su se skoro razveli i imaju bolan period prilagođavanja na novonastalu situaciju
  • Osobama koje su preživele traumatične događaje, iza kojih su ostale posledice
  • Osobama koje povremeno upadaju u depresivno stanje slabijeg intenziteta
  • Osobama koje imaju velike životne promene i probleme sa adaptacijom

Posebno je pogodan za osobe koje imaju povremeno problem razlikovanja misli od emocija jer tehnike samopomći upravo navode osobu na ovu razliku. Kao emocije mogu da se tretiraju i razne telesne senzacije.

Individualna edukacija psiholoških tehnika za samopomoć

Edukacija tehnika traje jedan dan ili po potrebi dva dana, tačnije 6 časova, sa pauzama. Edukacija jedan na jedan (individualna) može da se izvodi uživo ili online, pri čemu kvalitet rada nije narušen. Tokom edukacije polaznici će dobiti svu potrebnu teoriju u pisanoj formi, usmeno detaljno obrazloženu. Najpre se izlaže tehnika na primeru, a zatim se primenom na polazniku uvežbava dok se u potpunosti ne utvrdi.

Cilj seminara da kroz intezivan praktični trening obuči polaznike da jednostavno primenjuju ove metode samopomoći na sebi i drugima.

BONUS

+ Nakon edukacije polaznici dobijaju dodatne konsultacije on line tokom kojih mogu da prekontrolišu svoj rad sa edukatorkom. Tokom konsultacija može ako je potrebno i još jednom da se prođe celokupan postupak.

Ideja za naknadne konsultacije došla je iz iskustva sa polaznicima koji su se povremeno javljali sa pitanjem nakon par dana kada im se gradivo “slegne”. Budući da je to sasvim prirodan tok učenja odlučila sam da svim polaznicima izađem u susret i omogućim bonus konsultacije.

Cena individualne edukacije za psihološku samopomoć je: 95 eura

Za dodatne informacije i zakazivanje pozovite telefon: +381 64 110 9 444  ili se javite na mejl adresu: zorica.zaric888@gmail.com.

Spread the love

Add Your Comment