Kriza partnerskih odnosa ili šansa za novi početak?

Kriza partnerskih odnosa ili šansa za novi početak?

Ljubav je igra koju mogu igrati dvoje, a da oboje pobede.   Eva Gabor

„Nova normalnost“ i partnerski odnosi

Veći deo protekle godine, kao i početak godine pred nama, obeležen je velikim promenama u gotovo svim sferama života usled protivepidemijskih mera. Mnogi su prešli na rad od kuće ili su bili primorani da budu u kućnoj izolaciji. Drugi su pak izgubili posao ili su im značajno smanjeni prihodi tako da ne vide kada će doći do poboljšanja. Sve se to neminovno odražava i na partnerske odnose, koji sada mogu biti pod znatnim pritiskom. Naravno, kriza partnerskih odnosa je uobčajena pojava i bez tzv. „nove normalnosti“ i svih promena koje je ona donela.

Ipak, svaka kriza je i prilika za novi početak, odnosno za promene koje su potrebne da bi partnerstvo funkcionisalo na zdravim osnovama.

Najčešća sporna pitanja

Partnerske krize nastale promenom rutine i usled ograničavajućih okolnosti tokom perioda pandemije korona virusa su više nego učestale. Mnogi partnerski odnosi su se našli na ispitu, nezavisno od toga kako su započeli i koliko traju. Porodice su najčešće primorane da borave zajedno znatno više vremenski, nego što je to pre bio slučaj. Osim medicinskih izazova (oboljevanja), faktor rizika su i promene u sferi rada (rad od kuće) i finansijske poteškoće kod velikog broja ljudi.

Izmenjene okolnosti, koje se prvi put dešavaju na ovaj način, uticale su da se mnogi parovi zapitaju da li je sve među njima isto. Mnogi se javljaju psihološkom savetniku sa nekim od sledećih dilema u vezi partnerskog odnosa:

  • Čije su obaveze važnije?
  • Ko više doprinosi porodici?
  • Koliko je jaka međusobna ljubav?
  • Da li je partner oslonac u vreme krize ili svojim ponašanjem doprinosi nesigurnosti?
  • Da li su zajedničke aktivnosti postale teret?
  • Da li je sada važnije ko više zarađuje?
  • Da li je postalo dosadno provoditi puno vremena sa partnerom?
  • Da li su sve priče već ispričane?

Odgovori nisu jednostavni i najčešće je potrebno vreme da se stvari sagedaju iz više uglova. Sigurno je samo da su greške mnogo češće ako se odluke o prekidanju partnerskog odnosa donose na prečac i pod utiskom spoljnh okolnosti.

„To nije to“ i kriza partnerskih odnosa

Mnogi, posebno mlađi ljudi, već na prvu krizu u partnerskom odnosu razmatraju mogućnost rastanka. Ideja da „to nije to“, odnosno da partnerski odnos ne zadovoljava više njihove kriterijume razlog su za razmatranje „podizanja sidra“. Osobe koje su sklone da lako „dižu sidro“, odnosno da lako izlaze iz partnersog odnosa smatraju da kada uoče slabosti partnera ili bitne razlike u gledištima treba da na vreme izađu iz takve priče.

Tada se postavlja pitanje relevantnosti postavljenih kriterijuma i da li uopšte postoji partnerski odnos koji nikada neće zapasti u krizu. Partnerski odnos je sam po sebi dinamičan odnos, koji podrazumeva promene kod oba partnera. U odnosu na partnera osoba najpre postaje svesna sebe, svojih osobina i slabosti. Partner je neka vrsta ogledala, mada ne skroz pravilnog, uz pomoć kog osoba sebe sagledava sa više strana.

Ideja o PRAVOJ osobi

Jedan od važnijih generatora sukoba u partnerstvu je ideja o pravoj osobi koja je baš za nas stvorena. Oslanja se na mit o srodnim dušama koje se traže jer je tamo negde gore tako zapisano. Kada se parovi nađu u kriznoj situaciji pokreće se pitanje da li su zaista jedno za drugo ako su se već našli u konfliktu. „Da je on pravi ne bi me to ni pitao“, „Prava žena se tako ne ponaša“…

Ideja pravog ili prave je naš arhetip koji nam omogućava da u moru pripadnika/pripadnica suprotnog pola pronađemo osobu koja bi nam najviše odgovarala. Ipak, kada dođe do vidljivog odstupanja realnosti od ideje o pravoj osobi, pokreću se mnoga pitanja koja nemaju osnova. Najpre zbog previđanja da se radi samo o ideji.

Jako je važno na vreme odbaciti ideju o predodređenosti pri nalaženju partnera i prihvatiti sukobe kao sastavni deo odnosa. Naravno, pri tome se ne misli na fizičke sukobe, niti bilo kakve situacije koje su ugrožavajuće za jednu ili drugu osobu. Sukobi mišljenja, različiti stavovi, različiti životni planovi i prioriteti su normalna pojava u partnerskom odnosu. Razgovorom se usklađuju i razrešavaju. Ljubav, zajedničke vrednosti i ciljevi ako postoje su olakšica na putu pronalaženja zajedničkog jezika i prevazilaženja postojećih razlika.

Tokom kriznih situacija i nesporazuma ideja prave osobe se ponovo aktivira, ali tada u velikoj meri služi osobi kao zaleđina za sopstvene tvrdnje i nepopuštanje. Dakle, više služi vlastitom egu nego praktičnom rešenju nastalog problema.

Psihološko savetovanje i NOVI POČETAK

Psihološki savetnik je osoba koja će vam pomoći da sagledate situaciju u kojoj se nalazite, kao i promene koje su vas i vašeg partnera zadesile. Primenjujući psihološke tehnike Integra Protokol, Duboki Peat i mnoge druge, pomaže otklanjanju nakupljenog negativnog emotivnog naboja. Mi ga u svakodnevnom životu prepoznajemo kao nezadovoljstvo, intenznivno ili latentno. To je nezadovoljstvo reakcijama partnera, našim statusom u kući, nepoštovanjem za učinjeno…itd.

Iako prepoznajemo stvari koje nas frustriraju, ne nalazimo način da utičemo na pozitivne promene u partnerskom odnosu. Zato se često partnerski odnosi koji su zapali u krzu svedu na prebacivanje, osudu, prekidanje zdrave komunkacije i udaljavanje partnera.

Psihološkim savetovanjem, uklanjamo mentalnu blokadu nastalu usled potisnutih neprijatnih sadržaja i dobijamo snagu da konstruktivno rešavamo probleme u odnosu.

Psihološki savetnik Zorica Zarić vam je na raspolaganju za besplatne konsultacije u vezi partnerskih problema i primene psiholoških tehnika.

Spread the love

Add Your Comment